Austria Czerwiec 2017

Wjazd na zebranie zarządu spółki 2017